Міністерство охорони здоров’я      Калуська міська рада      Департамент охорони здоров’я      Новини      Медіа                                         Вхід до особистого кабінету

Калуський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги

Записатись на прийом
Для пошуку лікаря почніть вводити прізвище

Електронна реєстратура
Будь-ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь

Клініко-діагностична лабораторія - відділ КНП «Калуський МЦ ПМСД».

Клініко-діагностична лабораторія – це діагностичний відділ КНП «Калуський МЦ ПМСД».

 Основним завданням КДЛ є проведення лабораторних діагностичних досліджень, необхідних для встановлення діагнозу пацієнта, диференціальної діагностики та контролю за лікувальним процесом.

     КДЛ виконує лабораторні дослідження для обстеження пацієнтів амбулаторно-консультативного прийому за скеруванням лікарів.

 КДЛ забезпечена приміщеннями, засобами вимірювальної техніки, випробувальним та допоміжним обладнанням, реактивами, стандартними контрольними матеріалами, тест-системами гарантованої якості, організаційними, нормативними та методичними документами, що необхідні для проведення лабораторних досліджень (вимірювань) відповідно до галузі атестації.

     Приміщення КДЛ, у яких проводяться дослідження, за своїм станом та оснащенням щодо умов проведення досліджень, відповідають вимогам методик виконання вимірювань, вимогам документів з експлуатації на засоби вимірювальної техніки, вимогам норм і правил з охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму при роботі в лабораторії. Робочі місця, на яких проводяться вимірювання, атестовані в установленому порядку .

В структуру КДЛ входять підрозділи: біохімічний, загально-клінічний, гематологічний, імунологічний.

У відділенні працюють 6 лікарів та 22 лаборанти.

 

Структура КДЛ

КНП «Калуського МЦ ПМСД»

(обладнання)

 1. Гематологічний підрозділ:

 • автоматичний гематологічний аналізатор «Swelab Alfa»;

 • автоматичний гематологічний аналізатор «Swelab Alfa Plus»

 • автоматичний гематологічний аналізатор «Swelab Lumi»

 • мікроскопи бінокулярні – 10 шт.

 1. Біохімічний підрозділ:

 • Автоматичний імуноферментний та біохімічний аналізатор Labline 100

 • Аналізатор біохімічний напівавтомат Humalyzer 2000

 • Аналізатор глюкози «EcoMatic»

 • Аналізатор біохімічний «BioChem»

 • Коагулометр «D-Dimer»

 • Коагулометр напівавтомат «Coatron X»

 • Хемілюмінісцентний імуноаналізатор «mini - VIDAS»

 • Імунологічний аналізатор «i-CHROMA»

 1. Імунологічний підрозділ:

 • Аналізатор хемілюмінісцентний «mini-VIDAS»

 • Імунологічний аналізатор «i-CHROMA»

 

За наявності декларації з лікарем та електронного скерування в КДЛ можна отримати такий спектр аналізів:

 • Загально-клінічні лабораторні дослідження крові

 • Аналіз сечі

 • Глюкоза крові

 • Тест толерантності до глюкози.

 • Глікозильований гемоглобін

Біохімічні дослідження:

 • Загальний білок;

 • Білкові фракції;

 • Загальний білірубін;

 • Прямий білірубін;

 • Тимолова проба;

 • Аланінамінотрансфераза (АлАТ)

 • Аспартатамінотрансфераза (АсАТ)

 • Лужна фосфатаза

 • Альфа-амілаза

 • Бета-ліпопротеїди

 • Сечовина

 • Креатинін

 • Калій

 • Залізо

 • Кальцій

 • С-реактивний білок (якісно)

 • С-реактивний білок (кількісно)

 • Серомукоїд

 • Ревматоїдний фактор

 • АСЛО

 • Сечова кислота

 • Ліпідограма

 1. Загальний холестерин

 2. β-ліпопротеїди

 3. Ліпопротеїди високої щільності

 4. Ліпопротеїди низької щільності

 5. Ліпопротеїди дуже низької щільності

 6. Тригліцериди

 7. Індекс атерогенності

Дослідження системи згортання крові (коагулограма):

 1. Протромбіновий індекс по Квіку

 2. Гематокрит

 3. Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ)

 4. Фібрин плазми

 5. Тромботест

 6. Бета-нафтоловий тест (фібриноген В)

 7. МНВ

 

Дослідження  калу

 • Копрограма

 • Цисти лямблій

Імуноферментні дослідження:

 • ТТГ (тиреотропний гормон)

 • FT3 (трийодтиронін)

 • FT4 (загальний вільний тироксин)

 • Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)

 • Онкомаркери:

 • СА-125 (яйники)

 • СА-153 (молочна залоза)

 • ПСА загальний

 • Антиген та антитіла до H. pillory

 • Антитіла до SARS-CoV-2 IgM (коронавірус)

 • Антитіла до SARS-CoV-2 IgG (коронавірус)             

Читайте також